Združenje bank Slovenije

Stečajni upravitelj

Ob osebnem stečaju sodišče določi stečajnega upravitelja, ki prevzame nalogo upravljanja premoženja in terjatev osebe, ki je v postopku osebnega stečaja.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI