Združenje bank Slovenije

Blokada računa

Banka po nalogu sodišča (ali drugih uradnih organov) ali imetnika računa zamrzne del sredstev ali poslovanje s celotnim računom. Imetnik zaradi tega ne more razpolagati s temi sredstvi oz. z računom, banka pa v tem času ne more izvrševati plačilnih nalogov, za katere jo je imetnik računa pooblastil. Banka lahko v določenih primerih blokira račun tudi, ko imetnik računa ne posluje skladno s pogodbenimi določili.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI