Združenje bank Slovenije

Zastopstvo

je pravno razmerje, na podlagi katerega se ustvarjajo pravni posli, ki jih sklene ena oseba (zastopnik) v imenu druge osebe (zastopanca).
Zakonsko zastopanje je določeno za otroke. Zastopnik ne more prenesti svojih pooblastil na drugega.