Združenje bank Slovenije

Zastopnik

je oseba, ki na podlagi pooblastila drugega (zastopani) zanj opravlja posle; praviloma odplačno. Značilni zastopniki so zastopništva tujih podjetij (uvozniki), zavarovalni zastopniki, akviziterji. Zastopnik je lahko direktni ali nedirektni: direktni (neposredni) zastopnik opravlja posle v imenu in na račun drugega. Indirektni (posredni) zastopnik sklene posle v svojem imenu in jih kasneje poračuna z zastopanim. Stranka z zastopanim nima nič; pogosto sploh ne ve, da obstaja (ti. slamnati zastopnik).