Združenje bank Slovenije

Varčevati

Gospodarno porabljati dobrine ali denar, tako da ne porabimo vsega in ustvarimo prihranke. Te lahko v prihodnosti investiramo.