Združenje bank Slovenije

Soglasje za direktno obremenitev - Pooblastilo (mandat)

Dolžnik (plačnik) s podpisom pooblasti upnika (prejemnika plačila), da izvršuje direktne obremenitve, in da dovoljenje svoji banki, da bremeni njegov račun za izvršitev direktnih obremenitev. Dolžnik lahko da svoji banki tudi navodilo, da povsem prepoveduje obremenitev svojega bančnega računa s kakršnokoli zbirko plačilnih nalogov za izvršitev direktnih obremenitev. Pooblastilo je lahko izdano v papirni ali elektronski obliki.