Združenje bank Slovenije

Skrbništvo

Zakonsko opredeljeno družbeno varstvo posameznika. Poznamo različne oblike skrbništva: nad mladoletnimi (otroci do 18. leta starosti), kjer se določi skrbnik mladoletni osebi, ki nima staršev ali za katero starši ne skrbijo; stalno skrbništvo, pri katerem se postavi skrbnik osebi, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost; skrbništvo za poseben primer, pri katerem se postavi skrbnik za določeno vrsto opravil odsotni osebi, katere prebivališče ni znano, pa tudi nima zastopnika (npr. v zapuščinskem postopku je znan dedič, vemo, da je še živ in da prebiva v tujini, ne poznamo pa naslova, da bi ga lahko obvestili o uvedbi postopka), ali neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno, da nekdo za to premoženje poskrbi (recimo da premoženje propada, ni pa znan lastnik oz. teče postopek ugotovitve lastništva), ali pri denacionalizacijskih postopkih.