Združenje bank Slovenije

Sklep (sodišča)

Odločitev sodišča, npr. sklep o izvršbi, dedovanju, določitvi stroškov postopka, določitvi skrbnika itd.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI