Združenje bank Slovenije

Rentno varčevanje

Ena izmed oblik depozitnega varčevanja v banki. Po izteku nam zagotavlja reden in stabilen vir sredstev ali dodatek k pokojnini. Varčujemo lahko daljše obdobje (v nekaterih bankah najmanj pet in največ 20 let) in običajno po ugodnejših obrestnih pogojih. Na koncu varčevalne dobe pripada varčevalcu bodisi enkratno izplačilo z obračunanimi obrestmi bodisi izplačevanje rente. Ta se glede na dogovor med stranko in banko lahko izplačuje daljši čas. Rente so lahko mesečne, trimesečne, šestmesečne ali letne; njihova višina je odvisna od dobe varčevanja, obresti in let izplačevanja. O rentnem varčevanju se stranka in banka dogovorita s pogodbo.