Združenje bank Slovenije

Reklamacija

Prijava, sporočilo, da storitev ali blago ni tisto, kar so nam obljubljali, in da hočemo ustrezno zamenjavo ali vračilo denarja.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI