Združenje bank Slovenije

Pritožba

Izjava, praviloma v pisni obliki, s katero izrazimo nezadovoljstvo zaradi neprimernosti in neustreznosti neke storitve. Vsaka banka ima določene postopke in pravila za obravnavo pritožb. Stranko mora o reševanju pritožbe obvestiti v zakonsko določenem roku 15 dni. Če se stranka z rešitvijo pritožbe ne strinja, se lahko obrne na poravnalni svet ali sodišče.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI