Združenje bank Slovenije

Pravnomočnost

Odločba postane pravnomočna, ko je ni več mogoče izpodbijati v upravnem sporu ali drugem sodnem postopku z rednimi pravnimi sredstvi.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI