Združenje bank Slovenije

Portfelj

Zbir naložb posameznika, institucije ali banke. V banki sta najbolj znana kreditni portfelj, ki ga sestavljajo krediti (gospodinjstvom, pravnim osebam) in portfelj vrednostnih papirjev, ki ga sestavljajo naložbe v vrednostne papirje (npr. delnice, obveznice). Izraz sicer izvira iz francoske besede »porte-feuille«, ki pomeni listnica.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI