Združenje bank Slovenije

Kapital

Kapital prevajamo kot »glavnico«, »temeljni znesek«, tudi »premoženje v denarju«, s kapitalom pa lahko mislimo tudi na stroje, zgradbe in drugo imetje, ki prinaša dohodek. Kapital je v ekonomiji trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa je nastal z uspešnim poslovanjem podjetja.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI