Združenje bank Slovenije

Jamstvo za vloge

Na podlagi Zakona o bančništvu so vloge varčevalcev v bankah ali hranilnicah s sedežem v Republiki Sloveniji v celoti zajamčene do zneska, ki je določen s tem zakonom. Jamstvo velja le ob stečaju banke. Nanaša se na posamezno osebo pri posamezni banki, in sicer do višine 100.000 evrov. Podrobnejša razlaga s primeri je na voljo na spletni strani Banke Slovenije http://bsi.si/jamstvo-vlog.asp?MapaId=1034