Združenje bank Slovenije

Jamstveni znesek

Jamstveni znesek pomeni obveznost tistega, ki je jamstvo podal, za izpolnitev obveznosti do višine, določene z jamstvom.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI