Združenje bank Slovenije

Aktivne obresti

Obresti, ki jih dobiva upnik (banka) za posojen denar.