Združenje bank Slovenije

Izvršbe

Prisilna izvršitev sodnih ali upravnih odločb oz. postopek prisilne poravnave zapadlih terjatev z unovčevanjem zavarovanj, ki so bila dana ob nastanku posojilnoupniškega razmerja.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI