Združenje bank Slovenije

Insolventnost

Položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (v tem primeru govorimo o trajnejši nelikvidnosti), ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI