Združenje bank Slovenije

Identifikacijski elementi

Elementi prepoznave, ki omogočajo identifikacijo posameznika. Najbolj klasičen je osebna izkaznica, danes pa se uporabljajo tudi pametna kartica, identifikacijska kartica, osebno geslo, osebna številka, enkratno geslo, biometrični podatki posameznika ipd.