Združenje bank Slovenije

Hranilna vloga – račun

Denarna vloga komitenta pri banki, katere namen je naložbeni, glavni cilj pa je varčevanje. Hranilno vlogo največkrat opredeljuje hranilna knjižica, v zadnjem času pa tudi hranilni (varčevalni) račun.