Združenje bank Slovenije

Akreditiv

Izjemno varen način plačevanja, ki se pogosto uporablja predvsem v mednarodni trgovini. Beseda akreditiv v bančnem jeziku pomeni pismo, s katerim banka naroča drugi ustanovi ali osebi, naj ob izpolnitvi določenih pogojev izplača določeno vsoto v korist določene tretje osebe. Z akreditivom nalogodajalec prek banke daje upravičencu na razpolago določen denarni znesek, ki ga upravičenec lahko izkoristi, ko izpolni določene obveznosti do nalogodajalca.