Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Administrativna prepoved (upravno izplačilna prepoved)
  Izjava, s katero zaposlena oseba dovoljuje oz. naroča, da delodajalec ob izplačilu osebnega dohodka del plače avtomatsko… več...
 • Akceptni nalog
  Ni več v uporabi. Sicer pa je to bil formular, ki je služil kot instrument zavarovanja plačil ali pa kot nalog z vnaprej… več...
 • Akreditiv
  Izjemno varen način plačevanja, ki se pogosto uporablja predvsem v mednarodni trgovini. Beseda akreditiv v bančnem jeziku… več...
 • Aktiva
  Vse imetje, ki je v lasti posameznika, organizacije ali društva, npr. gotovina, materialna in nematerialna lastnina. več...
 • Aktivne obresti
  Obresti, ki jih dobiva upnik (banka) za posojen denar. več...
 • Aktuar
  Oseba, ki je specializirana za ocenjevanje tveganja in verjetnosti nastanka pozitivnih ali negativnih dogodkov, ki lahko… več...
 • Amortizacija kredita
  Odplačevanje kredita. več...
 • Amortizacija vrednostnega papirja
  Postopek, ki se opravi, kadar je vrednostni papir izgubljen ali uničen. Takšen papir se razglasi za neveljavnega in ga je… več...
 • Amortizacijski načrt
  Navadno je pripravljen v obliki preglednice, ki prikazuje odplačevanje kredita skozi odplačilno dobo po kapitalizacijskih… več...
 • Anatocizem
  Zaračunavanje obresti na obresti. Po Obligacijskem zakoniku Republike Slovenije je anatocizem prepovedan. Prepoved… več...