Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Datum knjiženja
D
Datum, ko banka transakcijo oz. poslovni dogodek vpiše v poslovne knjige. Večinoma gre za sistemski datum, kar pomeni, da računalniški program banke datum knjiženja vpiše samodejno.
ALI STE VEDELI?
Selitev
Spremembo naslova čimprej prijavite na upravni enoti, potem pa se z veljavnim osebnim dokumentom osebno oglasite v svoji poslovalnici. Banke v svojih podporah poznajo več tipov naslovov (stalni,…