Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Obveznica
O
Dolžniški vrednostni papir, s katerim se trguje na trgih kapitala in s katerim se njegov izdajatelj zaveže, da bo tistemu, ki je naveden na obveznici, ali po njegovi odredbi oz. njegovemu prinašalcu določenega dne izplačal znesek, naveden na…
ALI STE VEDELI?
Samozaposlitev
Banke zasebnikom (samostojni podjetniki, kmetje, zdravniki, odvetniki, samostojni kulturni delavci ipd.) navadno ponujajo posebne pakete storitev. Največ ugodnosti lahko uveljavite neposredno ob odprtju…