Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Evropska centralna banka
E
Centralna banka za enotno evropsko valuto evro. Glavna naloga ECB je vzdrževanje kupne moči evra in s tem stabilnosti cen na območju evra.
ALI STE VEDELI?
Odgovornost pri zlorabi plačilne kartice
Zakon o plačilnih storitvah in sistemih omejuje odgovornost za škodo, ki vam je bila povzročena kot imetniku plačilne kartice. Svetujemo vam, da s kartico ravnate skrbno in odgovorno, skladno s…