Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Plačilni račun
P
Je račun, ki ga odpre in vodi banka uporabniku za namene izvrševanja plačilnih transakcij.
ALI STE VEDELI?
Razveza
Če ste ob ločitvi spremenili stalni ali začasni naslov ali priimek, banki čimprej predložite nov veljavni osebni dokument, da bodo v banki poskrbeli, da boste vsa obvestila prejemali na novi naslov. Banke…