Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Plačilni račun
P
Je račun, ki ga odpre in vodi banka uporabniku za namene izvrševanja plačilnih transakcij.
ALI STE VEDELI?
Opozorila povezana z nezgodami
Banke lahko ob odobritvi plačilnih kartic imetnika kartice nezgodno ali življenjsko zavarujejo, pri čemer je upravičenec zavarovanja imetnik kartice. Zavarovanje je navadno le za smrt in določen odstotek invalidnosti oz. odvisno od vrste produkta…