Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Lot
L
Enota za trgovanje z vrednostnimi papirji. Njegova velikost je odvisna od vrednosti vrednostnih papirjev in kupne moči vlagateljev. Na Ljubljanski borzi je to pogosto najmanjši apoen vrednostnega papirja.
ALI STE VEDELI?
Smrt in davek na obresti
Ob smrti sklenitelja varčevanja banka po prejemu sklepa o dedovanju ravna skladno z določili v sklepu. Ob preteku davčnega leta (koledarsko leto) bo banka na naslov umrlega imetnika depozita ali na…