Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Bazična točka
B
Enota mere, s katero se izražajo majhne razlike v obrestni meri, deviznih tečajih ali donosih na obveznice. Ena bazična točka pomeni stotinko odstotka. Tako npr. razlika v obrestni meri med 4,36 in 4,58 odstotka znaša 22 bazičnih točk.
ALI STE VEDELI?
Invalidska upokojitev
Preverite, ali ste imeli v banki sklenjena zavarovanja za primer invalidnosti. Zavarovanje je lahko individualno ali pa ste zavarovani kot imetnik kartice.