Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Lizing
L
Posebna oblika financiranja uporabe predmetov. Poznamo finančni in operativni lizing. Razlika med njima je, da pri finančnem lizingu obstaja možnost, da lastninska pravica preide na lizingojemalca, pri operativnem pa ne.
ALI STE VEDELI?
Zmanjšanje pravic oz. ugodnosti v primeru izgube rednega priliva
Glavni dejavnik pri presoji bonitete bančne stranke so nedvomno redni prilivi, kot so plača, pokojnina, renta ipd., zato ob njihovi izgubi ali zmanjšanju stranka lahko izgubi…