Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
SEPA (Single Euro Payments Area):
S
Enotno območje plačil v evrih, na katerem lahko državljani ali podjetja plačujejo ali sprejemajo plačila v evrih pod enakimi pogoji in pravili, z enakimi pravicami in obveznostmi ne glede na to, kje se nahajajo. To področje poslovanja podrobno ureja …
ALI STE VEDELI?
Dogovor z banko o začasnem prenehanju plačevanja obveznosti (brezposelnost)
Če ste izgubili zaposlitev, najprej preverite, ali ste ob najemu kredita sklenili kakšno zavarovanje za primer brezposelnosti, v okviru katerega bi del vaših obveznosti lahko prevzela zavarovalnica.

Banke kreditojemalcem, ki so ostali brez…