Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Sindicirano posojilo
S
Posojilo, kjer skupina bank (dve ali več) priskrbi finančna sredstva posameznemu kreditojemalcu pod enotnimi pogoji, ki veljajo za vse banke, udeležene v postopku. Gre za pogodbeno obveznost skupine bank, da zagotovijo kreditojemalcu določen znesek…
ALI STE VEDELI?
Uveljavitev bonitet s časovnim zamikom
Banke pri svojih strankah preverjajo boniteto skozi daljše obdobje. Navadno ob različnih odobritvah zahtevajo podatke za vsaj tri redne prilive iz plače. Razlika je tudi, ali ste zaposleni za določen ali za…