Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Predčasno dokončno poplačilo kredita
P
Pomeni, da je kreditojemalec plačal svojo celotno obveznost pred pogodbeno dogovorjenim rokom.
ALI STE VEDELI?
Možnost brezplačnega vodenja TRR
Nekatere banke v določenih situacijah, denimo brezposelnosti, ponujajo svojim strankam račune, za katere ne zaračunavajo mesečnih stroškov vodenja. Ti računi imajo navadno omejene funkcionalnosti (npr. ni…